Bienvenue sur le site

de l'Église Évangélique Libre de Bergerac


SOMMAIRE

Qui Sommes Nous?

Confession de foi

Coordonnées et plan d'accès

Programme du mois

Écoutez les messages

Vie de l'Église

L'Ecole du Dimanche

Bilingual Services

Union des Églises Évangélique Libres de France


Témoignages

Liens

Vitalité

 
Email adressen
Informatie
Voorganger
Guy Delarbre


Voorzitter van de kerkeraad
Joseph Moulin


Terug naar de onthaalpagina
*
 

 
Welkom op de site van de" Vrije Evangelische Kerk" van Bergerac.

 

Komt U in of langs Bergerac? Komt U ons dan bezoeken. Om U zoeken te besparen kunt u de aanwijzingen van het kaartje hier volgen. Wij zullen U met plezier ontvangen.

 

Middels uw bezoek aan de Dordogne, nodigen wij u uit om een deel van de geschiedenis van het Protestanstisme te ontdekken.

 

Als u vertrekt vanaf Bergerac, en vervolgens langs La Force, Gardonne, Le Fleix, Port Ste Foy, Ste Foy La Grande gaat, zult u kunnen zien hoezeer onze streek de wieg van het protestantisme is. Wij wensen u een preetige reis.

 

Korte geschiedenis

De kerk van Bergerac is op een spontane manier ontstaan, aan het eind van de jaren 70. De kerk van Périgueux was net gesticht toen een echtpaar uit Bergerac de here ontmoette. De voorganger die nog maar net in Périgueux aangekomen was, is toen elke week een bijbelstudie komen doen met dit echtpaar. Vervolgens hebben zich andere christenen, met verschiltende achtergronden zich bij dit echtpaar gevoegd. De groep werd steeds groter en logischerwijze zijn er toen erediensten ontstaan ( in een garage!) met ongeveer 15 personen.

 

Tenslotte; in 1981 beantwoordde de Heer de yebeden van deze groep met de mogelijkheid om een zaal in het centrum van Bergerac te kopen. Deze zaal gebruiken we vandaag nog.

 

Meteen na de"geboorte" van de gemeente in Bergerac is de voorganger begonnen met het verdelen van zijn tijd tussen Bergerac en Périgueux (50 km uit elkaar gelegen en verbonden door een smalle weg). Dat was zwaar voor de dominee, en de aanwezigheid van een voorganger in Bergerac werd door allen gewenst.

 

In 1996 werb deze wens vervuld, en nieuwe werkplaats voor een voorganger werd georganiseerd in Bergerac. Desondanks zijn de banden die beibe gemeenten verenigden intakt gebleven. We hebben nog steeds raadsvergaderingen samen, en ook de jeugd verenigd zich regelmatig.

 

De kerk van Bergerac heeft geen spectaculaire groei gekend, maar sinds haar geboorte is ze langzaam maar zeker groter geworden en is een sterke kern van zeer betrokken christenen ontstaan.

 

Vandaag tellen we 30-35 volwassen kerkleden. Een goed kontakt tussen broeders en zusters en een warme gastvrijheid horen bij ons gemeenteleven.

 

Wie zijn wij

Wij zijn christenen, broeders, en solidair met allen die geloven dat Jezus Christus hun heiland en redder is.

 

Wij zijn protestanten, wij erkennen de erfenis van hen die in de XVI eeuw in de christelijke kerk verklaard hebben dat de Bijbel de enige autoriteit is en dat het eeuwige heil alleen door geloof te verkrijgen is.

 

Wÿ noemen onszelf evangelisch. dat wil zeggen dat we geloven dat de Bijbel het enige feilloze getuigenis is van God en dat we de kerk beschouwen als de vereniging van mensen die hun geloof in Jezus Christus bedlijden.

 

Wat wij willen zijn

- Een plaats van ontdekking, waar allen samen kunnen leren God te kennen.

- Een plaats van ontmoeting, waar christenen samen hun geloof kunnen beleven in de gemeente.

- Een plaats van meditatie, waar gelovigen samen hun God kunnen eren in erediensten door middel van gebed, gezang en het luisteren naar Gods woord.

    

Belangrijkste aktiviteiten

-          Zondag 10 uur Eredienst ( er is oppas voor kinderen).

-          Wekelijkse vergaderingen: Dinsdag om 20 uur en Donderdag om 14u30 uur. Afwisselend bijbelstudie en gebed.

 

Voor verdere details konsulteert u best ons maandelijks programma.

 

Programma van de maand