Bienvenue sur le site

de l'Église Évangélique Libre de Bergerac


SOMMAIRE

Qui Sommes Nous?

Confession de foi

Contactez-nous

Programme du mois

Écoutez les messages

Vie de l'Église

L'Ecole du Dimanche

Groupe Anglophone

Union des Églises Évangélique Libres de France


Témoignages

Liens

Vitalité

 
Email adressen
Informatie

Pasteur :
Pascal Girard


Voorzitter van de kerkeraad
Lilian Bachellerie


Terug naar de onthaalpagina
*
 

 
Welkom op de site van de" Vrije Evangelische Kerk" van Bergerac.

 

Komt u naar Bergerac, of passeert u hier ? Van harte welkom in onze kerk. Om u het zoeken te besparen kunt u de aanwijzingen van het kaartje hier volgen.

 

De kerk van Bergerac is op een spontane manier ontstaan, aan het eind van de jaren 70. De kerk van Périgueux was net gesticht toen een echtpaar uit Bergerac de Heer ontmoette. De voorganger die nog maar net in Périgueux aangekomen was, is toen elke week een bijbelstudie komen doen met dit echtpaar. Vervolgens hebben zich andere christenen, met verschiltende achtergronden zich bij dit echtpaar gevoegd. De groep werd steeds groter en logischerwijze zijn er toen erediensten ontstaan (in een garage!) met ongeveer 15 personen.

 

Tenslotte; in 1981 beantwoordde de Heer de gebeden van deze groep met de mogelijkheid om een zaal in het centrum van Bergerac te kopen.

Meteen na de "geboorte" van de gemeente in Bergerac is de voorganger begonnen met het verdelen van zijn tijd tussen Bergerac en Périgueux (50 km uit elkaar gelegen). Dat was behoorlijk vermoeiend, en de aanwezigheid van een voorganger in Bergerac werd door allen gewenst.

 

In 1996 werd deze wens vervuld, en sindsdien heeft de evangelishe kerk in Bergerac een eigen voorganger. Nietemin is er nog steeds een sterke band met de evangelische kerk in Périgueux die, door omstandigheden, nu zelf zonder voorganger functioneert en regelmatig de voorganger van Bergerac ontvangt als prediker.

 

De kerk van Bergerac heeft geen spectaculaire groei gekend, maar sinds haar geboorte is ze langzaam maar zeker groter geworden. Vandaag tellen we een zestigtal kerkleden. Ongeveer een vierde daarvan zijn engelstalig. We hebben elke derde zondag een volledig tweetalige samenkomst en er zijn ook aparte aktiviteiten voor engelstaligen.

 

Een goed kontakt tussen broeders en zusters en een warme gastvrijheid horen bij ons gemeenteleven.

 

Wie zijn wij

Wij zijn christenen, broeders en zusters, verenigd met allen die geloven dat Jezus Christus hun heiland en redder is.

 

Wij zijn protestanten, wij erkennen de erfenis van hen die in de XVI eeuw in de christelijke kerk verklaard hebben dat de Bijbel de enige autoriteit is en dat het eeuwig leven alleen door geloof te verkrijgen is.

 

Wij noemen onszelf evangelisch. dat wil zeggen dat we geloven dat de Bijbel het enige feilloze getuigenis is van God en dat we de kerk beschouwen als de vereniging van mensen die hun geloof in Jezus Christus belijden.

 

Wat wij willen zijn

-  Een plaats van ontdekking, waar allen samen kunnen leren God te kennen.

-  Een plaats van ontmoeting, waar christenen samen hun geloof kunnen beleven in de gemeente.

-  Een plaats van meditatie, waar gelovigen samen hun God kunnen eren in erediensten door middel van gebed, gezang en het luisteren naar Gods woord.

    

Belangrijkste aktiviteiten

-   Zondag 10 uur Eredienst (er is oppas voor kinderen).

   Door de week is er bijbelstudie en ook samenkomsten in huiskringen, regional georganiseerd. 

Voor verdere details konsulteert u best ons maandelijks programma.

 

Programma van de maand

   Nederlandstalig kontaktpersoon : Interim Pastor : Lucie Bardiau: